Hair Salon Services
   WOMEN  
      Trim  
      Hair Streak (Per Streak)  
      Shampoo & Blow Dry  
      Hair Ironing  
      Hair Cut  
      Hair Setting  
      Hair Styling  
      Root touch up  
      Hair Color (short hair)  
      Hair Color (medium hair)  
      Re-bonding  
      Hair Spa  
      Hair Color (long hair)  
      Hair straightening (short  hair)  
      Hair straightening (Medium hair)  
      Hair straightening         (long hair)  
   MEN  
      Trim  
      Shave  
      Shampoo & Blow Dry  
      Hair Cut  
      Hair Styling  
      Root touch up  
      Hair Color  
      Hair Spa  
      Hair straightening  
      Re-bonding